Ars Digital Studio - Production / Postproduction

An Image Slideshow An Image Slideshow An Image Slideshow An Image Slideshow An Image Slideshow An Image Slideshow An Image Slideshow An Image Slideshow
ARS DIGITAL STUDIO създаде по поръчка на ЗОНТА БГ филм за презентирането на Варна като град Губернатор през 2011година. 
 

Този филм ще бъде излъчен по време на Конференцията на Зонта интернешънъл за Дистрикт 30 в град Форцфайм, Германия. 

Следващата конференция ще се проведе във Варна, България през септември 2011 година.

Благодарим на всички които помогнаха за създаването на филма! 

КОИ СА ZONTA

  • Зонта интернешънъл е клубна, дамска организация, която се занимава с благотворителни проекти, подпомага хора в неравностойно положение, като се грижи за духовното и професионалното израстване както на нуждаещите се, така и на своите членове. Зонта е основана през 1919 година в Чикаго, САЩ. 
  • За 90 години – ние изградихме мрежа на всички континенти с повече от 65 000 членки.
  • За десет годишната си история в България вече има основани 10 клуба в различни градове на страната. 
  • Зонтианките сме свързани помежду си с веригата на приятелството и професионализма и заедно работим за благото и просперитета както на нашата организация, така на нашите страни.
  • Зонта работи в подкрепа на жените в професионално и образователно отношение.
  • България заедно с Македония и Румъния е Ареа 05, ние сме  част от регион (Дистрикт 30). В този дистрикт членуваме с още 7 европейски държави.
  • Можете  да ни откриете на www.zontadistrict30.org